Sofia, Bulgaria - Polarsteps

The monument to the Soviet Army. Around this garden is an Ice Skating Park.
  1. ChiaraPezzetta
  2. Sofia
  3. Sofia