Haiphong, Vietnam - Polarsteps

Watched the breath-taking sunset over sông Cấm at cầu Hoàng Văn Thụ
  1. DangPhanHai
  2. Hải Phòng Mộng Mer
  3. Haiphong