Tselinogradskiy, Kazakhstan - Polarsteps

Els's visit to Tselinogradskiy in Kazakhstan
  1. ElsPlofhoek
  2. Dictatour 2019
  3. Tselinogradskiy