Mestia, Georgia - Polarsteps

The village and Svaneti Museum
  1. Georgia 2019
  2. Mestia