Shiraz, Iran - Polarsteps

De belangrijkste archeologische site van Iran. Daterend van ruwweg 500 jaar vóór Christus. Sinds 1964 is men aan de restauratie bezig in samenwerking van verschillende landen. Opgenomen in het werelderfgoed van Unesco. In opdracht gebouwd door Darius 1 , koning van Perzië, de voltooing door zijn zoon. Hier kwamen gezanten van 24 volkeren jaarlijks giften aanbieden, een soort belastingen. Persepolis betekent Stad van de Perzen. Maar het was geen stad. Het was een nederzetting die 6 gebouwen omvatte. Een deel ervan werd als brandschat veroverd door Alexander de Grote, die honderden muildieren nodig had om de schatten af te voeren. We wandelen door de grote site, het zijn ruïnes ten dele gereconstrueerd met prachtige, authentieke reliëfs. Het geheel is écht de moeite waard voor een bezoek. Shiraz dan, een volgende stad waar we snel een parking vinden voor de auto’s en waar we ook mogen overnachten. Uiteraard tegen een redelijke vergoeding. Bij ons middagmaal krijgen we bezoek van een leraar Duits, die ons wel wil gidsen. We bezoeken de school van Khan, hier worden studenten opgeleid tot iman. Daarna het Qavam huis. De prachtige woning van een belangrijke Iraanse politieker van destijds. De patio bestaat uit een oase van rust met waterpartij en dat eigenlijk midden in de stad. Met de taxi bezoeken we rond 20h00 de Tombe van Hafez. Ook hier weer een heel familiegebeuren. Later op de avond wandelen we rond de Karem Kahn citadel. Een groot, prachtig, hoog ommuurde vesting met op de hoeken vier hoge torens met prachtige in motieven gemetste stenen. Het werd gebouwd in 1697 als deel van een complex dat ook in de loop der tijden als gevangenis werd gebruikt. De muren zijn rood verlicht en een verzamelplaats voor honderden families die op hun tapijten, rusten, eten en drinken en zó hun avond doorbrengen. De drukte is heerlijk en uiterst prettig hoe een groot deel van de stad de warme woningen ontvlucht en in familieverband van de koelte van de avond genieten. Zalig! De terugweg naar de parking doen we gedeeltelijk met taxi en te voet. Ook wij willen de koelere avondlucht opsnuiven. Dag 40 Totaal afgelegde afstand : 9.430 km
  1. JanTolleneer
  2. Antwerp - Cape Town 2022-2023
  3. Shiraz