Al Baairat Village, Egypt - Polarsteps

Deir el-Medineh (village des artisans) Het dorp ontwikkelde zich in de tijd van Amenophis I, rond 1500 voor Christus, en ervoer aanhoudende activiteit in het hele Nieuwe Koninkrijk, ongeveer 500 jaar. Hier woonden de metselaars, graveurs, schilders die - in het geheim - werkten aan de realisatie van de koninklijke necropolissen. Ze werkten 9 dagen voor een rustdag: omdat ze de toegang tot de graven kenden, hadden ze geen contact met de andere oever van de Nijl, de wereld van de levenden. Het dorp heeft drie graven van ambachtslieden, met goed bewaard gebleven kleuren, en versierd met scènes uit het dagelijks leven in tegenstelling tot de enige religieuze fresco's van de koninklijke necropolissen. Deir el-Medineh betekent 'klooster van de stad', omdat kopten ter plaatse verbleven, in een mooie kleine tempel uit de tijd van Ptolemaeus en gewijd aan Hathor, godin van liefde en muziek Le village se développa au temps d'Aménophis I, vers 1500 av. J.-C., et connut une activité soutenue pendant tout le Nouvel Empire, soit environ 500 ans. Les maçons, graveurs, peintres qui travaillaient- en secret- a la réalisation des nécropoles royales vécurent ici. Ils travaillaient 9 jours pour une journée de repos: connaissant l'accès des tombes, ils n'avaient aucun contact avec l'autre rive du Nil, le monde des vivants. Le village à trois tombes d'artisans, aux couleurs bien préservées, et ornées de scènes de la vie quotidienne en opposition aux fresques uniquement religieuses des nécropoles royales. Deir el-Medineh signifie 'couvent de la ville', car des coptes séjournèrent in situ, dans un joli petit temple datant de l'époque de Ptolémée et dédié à Hathor, déesse de l'amour et de la Musique. The village developed in the time of Amenophis I, around 1500 BC, and experienced sustained activity throughout the New Kingdom, about 500 years. The masons, engravers, painters who worked - in secret - on the realization of the royal necropolises lived here. They worked 9 days for a day of rest: knowing the access to the graves, they had no contact with the other bank of the Nile, the world of the living. The village has three tombs of craftsmen, with well-preserved colors, and decorated with scenes of everyday life in opposition to the only religious frescoes of the royal necropolises. Deir el-Medineh means 'convent of the city', because Copts stayed in situ, in a pretty little temple dating from the time of Ptolemy and dedicated to Hathor, goddess of love and music Tomb of Sennedjem Tomb de Pashedu Tomb d'Inherkhâou
  1. JasmineMarieJoseDebels
  2. Maria Magdalena/Marie Madeleine - Egypte
  3. Al Baairat Village