Rye, United Kingdom - Polarsteps

Steam train
  1. UK
  2. Rye