Portsmouth, United Kingdom - Polarsteps

Picked up my classic Puch VZ 50 bike!
  1. UK
  2. Portsmouth