Sanuki-shi, Japan - Polarsteps

Jun's visit to Sanuki-shi in Japan
  1. Kagawa JP
  2. Sanuki-shi