Taveta, Kenya - Polarsteps

Rolf's visit to Taveta in Kenya
  1. Qatar, Tanzania, United Republic of & Kenya
  2. Taveta