Uyuni, Bolivia - Polarsteps

Rotem's visit to Uyuni in Bolivia
  1. טיול דרום אמריקהה
  2. Uyuni