Bangkok, Thailand - Polarsteps

ביי ביי תאילנד 💔 תודה לפאד תאי ולשמש ולזמן האיכות עם חלאי ולים ולרגעים של כלום ותודה ללייף סטרואו
  1. טיול למזרחחחח
  2. Bangkok