Hoi An, Vietnam - Polarsteps

Rotem's visit to Hoi An in Vietnam
  1. טיול למזרחחחח
  2. Hoi An