Table Mountain, South Africa - Polarsteps

Sieto's visit to Table Mountain in South Africa
  1. South Africa (Capetown)
  2. Table Mountain