Portsoy, United Kingdom - Polarsteps

Stephan's visit to Portsoy in United Kingdom
  1. Schotland 2016
  2. Portsoy