Houston, United States - Polarsteps

Spending the night in Houston, Texas before heading to Quito, Ecuador
  1. Ecuador, Peru, South America trip
  2. Houston