Chiang Rai, Thailand - Polarsteps

jeremie's visit to Chiang Rai in Thailand
  1. Thaïlande
  2. Chiang Rai