Δημοτικόν Σχολεῖον Μέσα Λασιθίου, Greece - Polarsteps

sheen's visit to Δημοτικόν Σχολεῖον Μέσα Λασιθίου in Greece
  1. Ellada, Kriti 🇬🇷
  2. Δημοτικόν Σχολεῖον Μέσα Λασιθίου